Visie & Beleidsplein

Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein

motieven en tips van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015, februari). Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein: motieven en tips van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Dit artikel geeft een beknopte onderbouwing hoe de sport- en beweegsector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in het sociaal domein.

Uitgever(s):

Download(s)

Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sociaal beleid
sport (algemeen)
wet maatschappelijke ondersteuning