Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie kinderen en jongeren

rapportage

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek (2013). Sportparticipatie kinderen en jongeren: rapportage. 's-Hertogenbosch: Gemeente 's-Hertogenbosch.

Er zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch enquêtes uitgezet over opvoeding en leefstijl van kinderen/jongeren. In de enquêtes zijn ook vragen over sport meegenomen. In deze rapportage zijn de resultaten van deze sportvragen uitgewerkt voor 2013. Waar mogelijk worden deze resultaten vergeleken met de resultaten van 2010. Er wordt in de resultaten een uitsplitsing gemaakt naar de volgende groepen: ouders van kinderen van 4-11 jaar; jongeren van 12-17 jaar; ouders van jongeren van 12-17 jaar; jongeren van 18-24 jaar. Voor de 12-17 jarigen worden dus de resultaten weergegeven van zowel de jongeren zelf als ook van de ouders van deze doelgroep. In het rapport komen de volgende onderwerpen aan bod: sportparticipatie; buiten sporten; bewegen en overgewicht; bekendheid met diverse initiatieven op het gebied van sport; zwemdiploma. Negen op de tien kinderen tussen 4 en 11 jaar sport minimaal 1 keer per maand, 85% sport zelfs minimaal 1 keer per week. Van de kinderen tussen 4 en 11 jaar sport 8% nooit. Van de 12-17 jarigen geeft 87% aan minimaal maandelijks te sporten, voor de 18-24 jarigen is dat 73%. Het percentage dat minimaal maandelijks sport neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Het percentage kinderen/jongeren dat minimaal maandelijks sport is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2010. Net als bij sportparticipatie neemt ook het percentage dat lid is van een sportvereniging af naarmate de leeftijd toeneemt. Voor alle leeftijdsgroepen is het percentage dat lid is van een sportvereniging ten opzichte van 2010 afgenomen.

Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch,

Download(s)

Sportparticipatie kinderen en jongeren : rapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jongeren
kinderen
sportbeoefening