Visie & Beleidsplein

Zeeuwse sportmonitor 2013

gemeente Veere

tabellenboek

Regt-Goedbloed, L. de, Overbeeke, J. van, & Smit, A. (2014). Zeeuwse sportmonitor 2013: gemeente Veere, tabellenboek. Goes: SportZeeland.

In 2013 is voor het eerst de Zeeuwse SportMonitor uitgezet. De Zeeuwse SportMonitor is onderdeel van het project Staat van Zeeland. SCOOP heeft in mei 2013 een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Zeeland van 16 jaar en ouder in het kader van dit project. Deze publicatie betreft het tabellenboek van de gemeente Veere. In het tabellenboek komen de volgende thema’s aan bod: sport/bewegen, actieve leefstijl, voorzieningen en vrijwilligerswerk. Deze eerste uitvoering van de Zeeuwse SportMonitor is een nulmeting, er is dus nog geen vergelijking met andere jaren mogelijk. De cijfers dienen als ondersteuning voor provinciaal en gemeentelijk beleid en kunnen door beleidsmakers gebruikt worden om hun beleid, diensten en activiteiten (beter) af te stemmen op de kenmerken, wensen en behoeften van de Zeeuwse inwoners.

Uitgever(s): SportZeeland, SCOOP,

Download(s)

Zeeuwse sportmonitor 2013 : gemeente Veere : tabellenboek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leonie de Regt-Goedbloed
Jolanda van Overbeeke
Ankie Smit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zeeland
gemeenten
sportbeoefening