Visie & Beleidsplein

Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer

succesfactoren: betrokkenheid en vrijwillige inzet initiatieven

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer: succesfactoren: betrokkenheid en vrijwillige inzet initiatieven. In M. Sluis, Effectief Actief (pp. 10-11)

De Hoofddorpse wijk Graan voor Visch: voorheen een achterstandswijk met dito problematiek, maar inmiddels een bruisende wijk met tal van verschil lende activiteiten voor haar bewoners. Gezamenlijk zijn lokale, maatschappelijke organisaties er in geslaagd de wijk positief op de kaart te zetten. De sociale samenhang is verbeterd en de leefbaarheid vergroot. Eén van deze maatschappelijke organisaties is Sportservice Haarlemmermeer. In 2009 zijn zij gestart met de Buurtsportvereniging (BSV) in deze wijk. “De eerste in de Haarlemmermeer en met groot succes”, vertelt Marloes Beers, buurt- sportcoach in Graan voor Visch.

Uitgever(s):

Download(s)

Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
buurtsportcoaches
effectieve interventies
leefbaarheid
sportverenigingen