Visie & Beleidsplein

Maten voor gemeenten 2014

prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012

Pommer, E., Ooms, I., & Jansen, S. (2015). Maten voor gemeenten 2014: prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen ruim 51 miljard euro uit, en zijn daarmee verantwoordelijk voor 18% van de totale overheidsuitgaven. Een geƫigende vraag is welke diensten burgers en bedrijven hiervoor geleverd krijgen. In deze publicatie worden de gemeentelijke uitgaven voor de verschillende taken afgezet tegen de prestaties die gemeenten leveren. Deze vraag wordt steeds belangrijker, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen toegewezen. Zo zijn gemeenten dit jaar geheel verantwoordelijk geworden voor de arbeidsparticipatie, de zorg thuis en de jeugdzorg. De uitkomsten, die betrekking hebben op de periode 2007-2012, wijzen uit dat gemeenten er betrekkelijk goed in slagen om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden, ook al moeten zij het met minder geld doen.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Maten voor gemeenten 2014 : prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Ingrid Ooms
Saskia Jansen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
overheid
overheidsbeleid