Visie & Beleidsplein

Inventarisatie cultuurcoaches

Poll, J. (2013). Inventarisatie cultuurcoaches. Utrecht: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Deze publicatie beschrijft de resultaten van een onderzoek naar cultuurcoaches. 

Veel cultuurcoaches hebben een tijdelijk contract van 3 à 4 jaar. Opvallend is dat 45% van de respondenten aangeeft nog dit jaar uit dienst te zullen treden, en nog eens 31% treedt in 2014 uit dienst. Veel van de respondenten zijn ondergebracht bij een centrum voor de kunsten, behalve in de kleine gemeenten. Daar worden ze vaker gepositioneerd bij welzijns- of sportorganisaties. Het merendeel van de respondenten werkt vanuit een culturele organisatie voor meerdere (en soms alle) scholen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de taken die de respondenten vervullen meer coördinerend van aard zijn. In dit licht is de keuze van de gemeenten om cultuurcoaches onder te brengen bij een centrum voor de kunsten ook logisch. De helft van de respondenten zegt samen te werken met de sportcoaches en/of de buurtsportcoaches. De samenwerking bestaat voornamelijk uit het op de hoogte houden van elkaars activiteiten en het afstemmen van de planning van de activiteiten, dan wel een gezamenlijke informatievoorziening naar buiten in de vorm van een website. De samenwerking met sport lijkt in de kleine gemeenten beter gewaardeerd te worden dan in de grotere gemeenten.

Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA),

Download(s)

Inventarisatie cultuurcoaches

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josefiene Poll

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
cultuur