Visie & Beleidsplein

Combinatiefunctionarissen in de Brede School Emmen

onderzoeksrapport

Blok, M., & Hollewand, W. (2010). Combinatiefunctionarissen in de Brede School Emmen: onderzoeksrapport. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal jeugdbeleid.

Dit onderzoek naar de combinatiefunctionarissen sport in de Gemeente Emmen is uitgevoerd in de periode mei 2009 tot februari 2010. Het onderzoeksvoorstel kende twee fasen: 1. Verkennend onderzoek onder beleidsmakers van de gemeente Emmen en combinatiefunctionarissen sport uit drie wijken/dorpen. Doel hierbij was om in kaart te brengen hoe de werkwijze van de combinatiefunctionarissen - gelet op de vijf door de gemeente Emmen aangegeven resultaatgebieden - in de praktijk is en idealiter zou moeten zijn volgens betrokkenen. Daarnaast moest inzicht worden verschaft in relevante landelijke praktijkvoorbeelden op brede scholen op die vijf resultaatgebieden. 2. Inventariserend onderzoek onder leerkrachten, kinderen en ouders naar de huidige stand van zaken met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid in de wijk Emmermeer alsmede de ervaringen en meningen over (de werkwijze van) de combinatiefunctionaris sport in deze wijk. Tevens is er onderzoek gedaan naar de mate waarin er sprake is in de wijk Emmermeer van de groep 'niet-vanzelfsprekende-bewegers' en hoe deze zich kenmerkt. In dit eindrapport worden de bevindingen uit deze twee fasen gepresenteerd. Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk 'aanbevelingen' waarin wordt geput uit beide fasen.

Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal jeugdbeleid,

Download(s)

Combinatiefunctionarissen in de Brede School Emmen : onderzoeksrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matti Blok
Willem Hollewand

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

brede scholen
combinatiefunctionarissen