Visie & Beleidsplein

Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport

onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de mogelijkheden die zij zien voor verbetering

Olivier, H. (2009). Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport: onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de mogelijkheden die zij zien voor verbetering. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt: Welke betekenissen geven betrokkenen aan de implementatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en welke mogelijkheden zien zij voor verbetering? Allereerst valt op dat de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls zeer divers zijn. Dit komt doordat de Rijksoverheid bij de implementatie veel vrijheid geeft aan de gemeenten. De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij de uitvoering en het takenpakket van de combinatiefunctionarissen vormgeven. Gevolg van deze vrijheid is dat veel vertraging optreedt bij de implementatie, omdat gemeenten zelf moeten onderzoeken welke uitvoering het beste past bij de context van hun gemeente. Verder ervaren de betrokkenen de Impuls als een goed initiatief, omdat hiermee structureel het sporten en bewegen onder jongeren wordt bevorderd. Betrokkenen zien het echter vooral als een beleid dat kan worden gebruikt voor eigen doeleinden. Zij geven namelijk betekenis aan de implementatie door de Impuls te gebruiken om reeds bestaande activiteiten voort te zetten. De historische context is belangrijk in de manier waarop de Impuls wordt geïmplementeerd. Eerdere samenwerkingsverbanden bepalen welke partijen betrokken zijn en hoe betrokkenen invulling geven aan hun rollen. De combinatiefunctionaris is echter nieuw in deze samenwerking. Hij geeft betekenis aan zijn rol door tussen de scholen en sportverenigingen te gaan staan, met als gevolg dat problemen die eerder werden ervaren in de samenwerking tussen school en sport niet meer aan de orde zijn. Doordat de samenwerking binnen de Impuls goed verloopt, zien veel betrokkenen geen toegevoegde waarde in de betrokkenheid van andere partijen. De grootste mogelijkheid voor verbetering van de implementatie van de Impuls zien betrokkenen in de bereikbaarheid van de sportaccommodaties. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport : onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de mogelijkheden die zij zien voor verbeterin

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hartger Olivier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen
scripties