Visie & Beleidsplein

Bridging the gap

een onderzoek naar de verbindende invloed van de Rotterdamse cultuurcoach op de brede school en in de culturele instelling

Ahlers, S. (2011). Bridging the gap: een onderzoek naar de verbindende invloed van de Rotterdamse cultuurcoach op de brede school en in de culturele instelling. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Wat is de invloed van de aanwezigheid van de cultuurcoach en diens cultuurlessen op de wijze waarop zowel werknemers en leerlingen van de school als de culturele instelling van waaruit de cultuurcoach opereert omgaan met cultuureducatie? Voor dit onderzoek is bij zes verschillende culturele instellingen die werken met een cultuurcoach een samenwerkingsverband met één brede school onderzocht. Om gegevens te verzamelen is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van open kwalitatieve interviews, afgenomen bij de betrokken personen bij de culturele instelling en school. Verder zijn beleidsplannen en subsidieaanvragen gebruikt. Per samenwerkingsverband is het verloop van de samenwerking tussen de school en de culturele instelling gefaseerd in beeld gebracht. De lessen en aanwezigheid van de cultuurcoach veroorzaken veel verbindingen tussen school en culturele instelling. Het draagvlak voor cultuureducatie wordt vergroot, visies smelten samen, kinderen worden zelfverzekerder en het inzicht dat langdurige en structurele samenwerkingsverbanden een grote meerwaarde hebben is nu permanent verankerd in zowel de brede school als de culturele instelling. 

Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam,

Download(s)

Bridging the gap : een onderzoek naar de verbindende invloed van de Rotterdamse cultuurcoach op de brede school en in de culturele instelling

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne Ahlers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

brede scholen
coaching
cultuur
onderwijs
scripties