Visie & Beleidsplein

Sportplaatsen in de gemeente Moerdijk

onderzoek naar mogelijkheden tot het creëren van sportplaatsen in de gemeente Moerdijk

Ras, H. (2011). Sportplaatsen in de gemeente Moerdijk: onderzoek naar mogelijkheden tot het creëren van sportplaatsen in de gemeente Moerdijk. Breda: NHTV - internationaal hoger onderwijs Breda.

De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Kunnen er samenwerkingsverbanden in de gemeente Moerdijk gecreëerd worden tussen verschillende actoren, binnen sport of onderwijs? De daarmee samenhangende doelstelling van het onderzoek is: inzicht verkrijgen in de mogelijkheden die gecreëerd kunnen worden met betrekking tot samenwerkingsverbanden in sport of onderwijs teneinde aanbevelingen te doen op welke wijze deze verbanden opgezet moeten worden. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): NHTV - internationaal hoger onderwijs Breda,

Download(s)

Sportplaatsen in de gemeente Moerdijk : onderzoek naar mogelijkheden tot het creëren van sportplaatsen in de gemeente Moerdijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanneke Ras

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
scripties
sportaccommodaties
sportinfrastructuur