Visie & Beleidsplein

Sportbeleidsplan voor de afdeling Buurtsport ten behoeve van sportstimulering van breedtesport onder jongeren in Tilburg

Pasveer, R. (2008). Sportbeleidsplan voor de afdeling Buurtsport ten behoeve van sportstimulering van breedtesport onder jongeren in Tilburg. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Deze scriptie geeft de resultaten weer van het vragenlijstonderzoek naar het sportgedrag van 12- tot en met 18-jarigen die wonen en naar school gaan in Tilburg. Ook geeft het plan inzicht in hoeverre de buurtsportevenementen in de zomervakantie worden bezocht. Dit onderzoek is in februari-maart 2008 uitgevoerd in opdracht van de afdeling Sportontwikkeling van Sportbedrijf Tilburg. Het is de afdeling binnen gemeente Tilburg die verantwoordelijk is voor sportstimulering onder jongeren voor met name de breedtesport. Vervolgens is in april-mei door middel van enkele persoonlijke interviews en gesprekken onderzoek gedaan naar de interne communicatie en samenwerking tussen Buurtsport en de Tilburgse zwembaden. De belangrijkste resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg,

Download(s)

Sportbeleidsplan voor de afdeling Buurtsport ten behoeve van sportstimulering van breedtesport onder jongeren in Tilburg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raoul Pasveer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid
sportstimulering