Visie & Beleidsplein

Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw

Wetering, H. van de, & Kunst, K. (2013, februari). Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 20-22)

Leidinggeven aan een sportvereniging lijkt soms op het managen van een bedrijf. Het besturen van een sportvereniging bevat steeds meer elementen van processen die zich in de commerciële of publieke sector ook voordoen. Een heldere missie formuleren, plannen van activiteiten, organiseren van trainingen en wedstrijden, leiding geven aan vrijwilligers, sturen van processen en beheersen van de dagelijkse gang van zaken. Daarbij is de rol van de vereniging steeds meer dan alleen maar de aanbieder van één bepaalde sport: hij wordt tevens buurthuis, kinderopvang en beweegaanbieder voor de wijk. Daarnaast ook gesprekspartner voor scholen, onderwijs en politie voor de opvoeding van jeugdleden. De taken en rollen van bestuurders veranderen mee met deze ontwikkelingen. In dit artikel wordt aan de hand van een viertal denksporen ingegaan op het leidinggeven aan sportverenigingen in een veranderende tijd.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk van de Wetering
Klaas Kunst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leiderschap
overheid
samenwerking
sportorganisaties
sportverenigingen