Visie & Beleidsplein

Burgers in beweging

een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken

Flink, I., Burdorf, A., Kreuger, F., Haan, S. de, & Burema, G. (2013). Burgers in beweging: een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken. Rotterdam: CEPHIR.

Dit onderzoek heeft laten zien dat er verschillende voorwaarden, succesfactoren en belemmerende factoren zijn die het ontstaan, het voortduren en de uitbouw mogelijkheden van burgerinitiatieven (op het gebied van sporten en bewegen) kunnen beïnvloeden. Deze voorwaarden, succesfactoren en belemmerende factoren bieden aangrijpingspunten voor professionals om burgerinitiatieven beter te ondersteunen.

Belangrijke aangrijpingspunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen waren om:

  1. als professional een faciliterende rol in te nemen en het initiatief eigendom te laten blijven van de bewoners;
  2. één laagdrempelig contactpersoon aan te wijzen;
  3. duidelijke en heldere afspraken te maken over de rol van de professionals;
  4. vrijwilligers en initiatiefnemers regelmatig “in het zonnetje te zetten” en te belonen;
  5. het eigen netwerk beschikbaar te stellen om het initiatief verder uit te bouwen;
  6. bestaande netwerken zoals buurthuizen en moskeeën (verder) te ondersteunen;
  7. meer samenwerking aan te moedigen tussen zorg en welzijn om sleutelfiguren en succesvolle initiatieven in de wijk sneller en makkelijker te kunnen identificeren. 

Uitgever(s): CEPHIR,

Download(s)

Burgers in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse Flink
Alex Burdorf
Fré Kreuger
Sandra de Haan
Galtjo Burema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
sociaal-economische positie
wijken
zelfmanagement