Visie & Beleidsplein

Beheersmonitor sport

onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van het stelsel van interne beheersing en realisatie van financiële doelstellingen bij Nederlandse sportbonden inzichtelijk kan worden gemaakt

Holwerda, A.N. (2015). Beheersmonitor sport: onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van het stelsel van interne beheersing en realisatie van financiële doelstellingen bij Nederlandse sportbonden inzichtelijk kan worden gemaakt. Utrecht: BDO Accountants & Adviseurs.

Dit rapport is de weerslag van het onderzoek dat is gedaan naar het stelsel van interne beheersing bij sportbonden, naar de financiële doelstellingen van sportbonden, naar de manier waarop het stelsel van interne beheersing is te toetsen en realisatie van de doelstellingen in kaart is te brengen. Uit het onderzoek bleek dat een kwalitatief standaardstelsel van interne beheersing bestaat uit een Control Environment die is ingericht op basis van de Code Goed Sportbestuur. Het toetsbaar maken van het standaardstelsel van interne beheersing heeft geresulteerd in de Beheersmonitor SPORT. Hiermee wordt inzichtelijk in welke mate een sportbond voldoet aan het standaardstelsel. Daarnaast is er een Mulier Template ontwikkeld. Deze genereert de kengetallen uit de jaarrekeningcijfers van sportbonden.

Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs, Christelijke Hogeschool Windesheim,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aldert Holwerda

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beheersplannen
financieel beleid
financiering
scripties
sportbonden