Visie & Beleidsplein

Bouwbesluit 2003

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2003). Bouwbesluit 2003. Den Haag: VNG uitgeverij.

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Op 1 januari 2003 werd een vernieuwde versie van kracht (Bouwbesluit 2003).

Uitgever(s): VNG uitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
wet- en regelgeving