Visie & Beleidsplein

Kwaliteitsrichtlijn

huisvesting VO-scholen

2e herziene druk

Brinkman, E, Ramakers, J, & Bouman, D (2007). Kwaliteitsrichtlijn: huisvesting VO-scholen, 2e herziene druk. 's Hertogenbosch: Hevo BV.

De 'Kwaliteitsrichtlijn huisvesting VO-scholen' omschrijft de kwaliteit waaraan een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs moet voldoen. De richtlijn is tot stand gekomen met hulp van een comité van aanbeveling die adviezen hebben gegeven voor de verbetering van de kwaliteitsrichtlijn. 

Uitgever(s): Hevo BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E Brinkman
J Ramakers
D. Bouman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
onderwijs
richtlijnen