Visie & Beleidsplein

Venloop 2014

economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde

Berends, L., & Heuvel, M. van den (2015). Venloop 2014: economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg, SPECO, Lectoraat Sportbusiness.

Van woensdag 26 maart tot en met zondag 30 maart 2014 vond de Venloop 2014 plaats, met de wedstrijden in het weekend als grootste trekpleisters. Onder verantwoordelijkheid van het lectoraat Sportbusiness werd onderzoek verricht naar de economische en sociale impact van het evenement en naar de promotionele waarde ervan. In het verlengde hiervan is ook onderzoek gedaan naar het bezoekers- en deelnemersprofiel en de waardering voor het evenement. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP, www.evenementenevaluatie.nl). In totaal zijn 20.808 mensen aan de start van de Venloop verschenen. Van het aantal bezoekers is een schatting gemaakt op basis van deeltellingen en de enquêtes. In dit onderzoek schatten de onderzoekers het aantal bezoeken op zaterdag en zondag op 100.000. De bezoekers geven de Venloop een gemiddeld rapportcijfer van een 8,3. De deelnemers zijn vaak hoog opgeleid, en geven een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4. Uit het onderzoek komt een economische impact van 866.050 euro voor de gemeente Venlo. De maatschappelijke impact is in kaart gebracht langs drie lijnen: trots en imago, sociale cohesie en sportparticipatie. Het blijkt dat zeer veel bezoekers trots zijn op het feit dat dit evenement in Venlo wordt gehouden. Ook veel deelnemers zijn trots hierop.

Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg, SPECO, Lectoraat Sportbusiness,

Download(s)

Venloop 2014 : Economische impact, maatschappelijke impact, promotionele waarde

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Luuk Berends
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
effectmeting
hardlopen
maatschappelijke effecten
sportevenementen