Visie & Beleidsplein

Leidinggeven met diepgang

over onderstromen in mens en sportorganisatie

Kunst, K., & Wetering, H. van de (2013, augustus). Leidinggeven met diepgang: over onderstromen in mens en sportorganisatie. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 12-14)

In dit artikel staan we stil bij de betekenis van het onderbewuste bij het leidinggeven aan mensen in een (sport)organisatie. De invloed van het onbewuste is bij mensen oneindig veel groter dan men zich lange tijd heeft gerealiseerd. De niet zichtbare onderstromen hebben veel invloed op hoe teams, verenigingen en organisaties functioneren. Aangezien elke organisatie bestaat uit een verzameling van mensen die samenwerken, treffen we ook in een organisatie – of dat nu een gemeente, een bedrijf of een sportvereniging is – gedrag aan dat niet via uitsluitend logisch redeneren te verklaren is. Irrationaliteit speelt een grote rol en creëert veel ruis, misverstanden en onbegrip. Het lijkt soms wel of mensen in groepen (bijvoorbeeld commissies, teams, de ‘5e colonne’) de doelen van de organisatie lijken tegen te werken. Soms lijken ze ja te zeggen en nee te doen. Of: soms ziet het beleidsplan op papier er heel aardig uit. Maar het papier blijft geduldig. De onderstroom neemt de betrokkenen mee!

In dit artikel worden een aantal denksporen gepresenteerd om het bewust zijn van onderstromen in een sportorganisatie te vergroten.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Leidinggeven met diepgang

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Klaas Kunst
Henk van de Wetering

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.