Visie & Beleidsplein

Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen

white paper op het gebied van Wmo & Sport

Schouten, L., & Vellekoop, M. (2015). Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen: white paper op het gebied van Wmo & Sport. Haarlem/Heerhugowaard: Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord.

Er is weinig bekend over de drempels die volwassenen met lichte tot ernstige psychische problemen ervaren om bij verengingen te sporten.

In deze white paper wordt op een aantal drempels ingegaan die naar voren kwamen in een kwalitatief onderzoek onder cliënten van runningtherapie. Aan hen is gevraagd of zij na afloop van de therapie door zouden willen stromen naar reguliere activiteiten, zoals activiteiten bij sportverenigingen.

De belangrijkste drempels die in dit onderzoek naar voren kwamen, waren: a) een laag vertrouwen in eigen kunnen en b) stigma.

Op andere drempels om te sporten bij verenigingen die ook lijken te gelden voor mensen zonder psychische problemen, wordt in deze paper niet ingegaan. Dit betreft bijvoorbeeld een drempel als de kosten die met sporten gepaard gaan. 

Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord,

Download(s)

Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Schouten
Marijke Vellekoop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
geestelijke gezondheid
lichaamsbeweging
sportverenigingen