Visie & Beleidsplein

Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014

de vitaliteit en maatschappelijke functie van Haagse sportverenigingen

Diepeveen, M. (2015). Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014: de vitaliteit en maatschappelijke functie van Haagse sportverenigingen. Den Haag: Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Stafgroep Onderzoek, Strategie en Projecten.

In 2012 heeft de gemeente Den Haag voor het eerst onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de sportverenigingen in de stad en de mate waarin zij een maatschappelijke functie vervullen. In 2014 is dit onderzoek herhaald en in deze rapportage zijn hiervan de uitkomsten beschreven. In totaal is iets meer dan de helft van de verenigingen in Den Haag vitaal. Bijna vier op de tien verenigingen heeft een maatschappelijke functie binnen de stad. Wanneer de onderzoekers dat met elkaar combineren, blijkt een kwart van de verenigingen vitaal te zijn én een maatschappelijke functie te vervullen. Een derde van de verenigingen is niet vitaal en vervult ook geen maatschappelijke functie. Helaas is voor een klein deel van de verenigingen niet alle informatie bekend, waardoor men van deze verenigingen niet weet of ze een maatschappelijke functie vervullen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de situatie bij de Haagse verenigingen over het algemeen vrij stabiel is. De vitaliteit is in 2014 nagenoeg gelijk aan de vitaliteit in 2012 en de brede maatschappelijke functie is enigszins toegenomen bij de verenigingen. Daardoor is het met name de combinatie van vitaliteit met een maatschappelijke functie die de onderzoekers in 2014 wat vaker zien bij verenigingen dan in 2012. En deze toename is niet ten koste gegaan van de vitaliteit bij verenigingen.  

Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Stafgroep Onderzoek, Strategie en Projecten,

Download(s)

Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014 : de vitaliteit en maatschappelijke functie van Haagse sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlies Diepeveen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.