Visie & Beleidsplein

Accentennotitie sport

Limburg beweegt!

Provincie Limburg (2015). Accentennotitie sport: Limburg beweegt!. Provincie Limburg.

In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

Uitgever(s): Provincie Limburg,

Download(s)

Accentennotitie sport : Limburg beweegt!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Limburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
provinciaal beleid
sportbeleid