Visie & Beleidsplein

De afstemming tussen opleidingen sport en bewegen (roc) en hbo (academie voor lichamelijke opvoeding en pabo)

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Mooij, C. (2006). De afstemming tussen opleidingen sport en bewegen (roc) en hbo (academie voor lichamelijke opvoeding en pabo): beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Enschede: SLO.

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotproject van het NOVA College in Haarlem, Hogeschool van Amsterdam en Inholland, gericht op onderzoeken van doorstroom- en afstemmingsmogelijkheden van de MBO-opleiding LOBOS en de HBO-opleidingen ALO en Pabo. 

Uitgever(s): SLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beroepsonderwijs
bewegingsonderwijs