Visie & Beleidsplein

Kansen voor het hoger onderwijs in olympisch Amsterdam

een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek

Ravensbergen, J., Vervoorn, C., Beek, P., CTO Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, ... Vrije Universiteit Amsterdam (2011). Kansen voor het hoger onderwijs in olympisch Amsterdam: een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek.

Deze notitie bevat een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan sportonderwijs en - onderzoek. Een uitwerking met als doel onderwijs en onderzoek sterker aan de sportpraktijk te verbinden met de kans voor Amsterdam zich nationaal en internationaal te profileren als 'sportkennisstad' en daarmee de Olympische Ambitie van de stad te versterken. 

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jacomine Ravensbergen
Cees Vervoorn
Peter Beek
CTO Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool InHolland
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische Spelen
onderwijs
onderzoeken
sport (algemeen)