Visie & Beleidsplein

Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars

een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de licentieplicht voor voetbalmakelaars voor clubs en spelers in het professioneel voetbal

Duits, E. (2014). Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars: een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de licentieplicht voor voetbalmakelaars voor clubs en spelers in het professioneel voetbal. Groningen: Sport Management Institute Groningen.

Voetbalmakelaars spelen een belangrijke rol bij transfers in het professionele voetbal. De wereldvoetbalorganisatie FIFA wil de licentieplicht voor voetbalmakelaars afschaffen. In deze thesis staat de vraag centraal wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor clubs en spelers. De vraag hoe de markt van spelersmakelaars wordt beïnvloed door de voorgenomen FIFA-maatregelen, is beantwoord door een viertal toekomstscenario’s te beschrijven. Op basis van toekomstscenario’s kunnen actoren op de markt zich voorbereiden op de toekomst. Zij zijn beter in staat toekomstige marktsituaties te herkennen en zich daar op aan te passen. De vier onderkende scenario’s zijn: Sur place, Chaos, Regulering en Marginalisering. De namen van de scenario’s duiden op de gevolgen. Om de ontwikkelde toekomstscenario’s te toetsen aan de praktijk zijn gesprekken gevoerd met deskundigen uit het voetbal en de wetenschap. Uit deze gesprekken is gebleken, dat de helft van de geïnterviewden verwacht dat het afschaffen van de licentieplicht voor makelaars geen gevolgen zal hebben. De andere helft verwacht dat het leidt tot chaos. Dit komt overeen met de scenario’s Sur place en Chaos. Als reactie op chaos zouden vervolgens de scenario’s Regulering en Marginalisering kunnen optreden. 

Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen,

Download(s)

Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars : een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de licentieplicht voor voetbalmakelaars voor clubs en spelers in het professioneel voetbal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ed Duits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteitsinstrumenten
scripties
sportverenigingen
toekomst
vergunningen
voetbal