Visie & Beleidsplein

De balans tussen het spel en de knikkers

(2000). De balans tussen het spel en de knikkers. KPMG BEA.

De sport ontwikkelt zich meer en meer tot een "normale" bedrijfstak. De sportieve activiteiten op het topniveau genereren steeds meer geld. Dat biedt de individuele sporters en de bonden kansen om het niveau van de sport naar een hoger plan te tillen. Het biedt daarnaast de overheid kansen om de sociale en maatschappelijke functie van sport nog beter tot uitdrukking te laten komen. De commercialisering van de (top)sport kent echter ook bedreigingen. De uitwerking van de economische krachten strookt niet altijd met een aantal elementaire karakteristieken van de sport. Het rapport besteedt aandacht aan het mogelijke instrumentarium om de bijzondere kenmerken en de maatschappelijke betekenis van de sport een meer omschreven plaats in het Gemeenschapsrecht toe te kennen.

Uitgever(s): KPMG BEA,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
economie
maatschappelijke ontwikkeling
topsport