Visie & Beleidsplein

Topsport bedrijven

programma voor prestaties

topsport 2001/2002

(2001). Topsport bedrijven: programma voor prestaties, topsport 2001/2002. Arnhem: NOC*NSF.

In deze brochure staat een beknopte weerslag van het beleidsplan 'Topsport Bedrijven: Programma voor Prestaties'. Waar mogelijk is een praktische en transparante invulling gegeven van de kerntaken op het gebied van regie, belangenbehartiging en dienstverlening. De invulling is hier beperkt tot de jaren 2001 en 2002.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
topsport
topsportbeleid