Visie & Beleidsplein

Omgang met stress bij jeugdige golfers

actieoriëntatie en het verband met prestatie en welzijn bij golfers tussen 10 en 22 jaar

Brugmans, F. (2015). Omgang met stress bij jeugdige golfers: actieoriëntatie en het verband met prestatie en welzijn bij golfers tussen 10 en 22 jaar. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek is bekeken hoe jonge golfers met stress om gaan. Aan de hand van de actie controle theorie (Kuhl, 1984) werd antwoord gezocht op de vraag: welke invloed heeft stress op jeugdige golfers wat betreft prestatie en welzijn en welke rol speelt de actie controle theorie hier in? Om deze vraag te beantwoorden is er een vragenlijst afgenomen bij 95 jeugdige golfers die tussen de 10 en 22 jaar oud zijn. Uit de resultaten kwam naar voren dat stress geen verband bleek te hebben met prestatie, die zowel objectief als subjectief is gemeten. De actie controle theorie had geen samenhang met beide variabelen. Er bestaat onder de oudere deelnemers wel een negatief verband tussen stress en welzijn. Bij de jongere deelnemers was dit effect afwezig. In beide gevallen konden actie- en toestandoriëntatie geen rol spelen.  

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Omgang met stress bij jeugdige golfers : actieoriëntatie en het verband met prestatie en welzijn bij golfers tussen 10 en 22 jaar

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Florence Brugmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geestelijke gezondheid
golf
jeugd
prestatie
scripties
stress
welzijn