Visie & Beleidsplein

Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed

validatie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) en onderzoek naar de invloed van doeloriëntatie, impliciete theorieën en ouderlijke betrokkenheid

Elmer, D. (2014). Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed: validatie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) en onderzoek naar de invloed van doeloriëntatie, impliciete theorieën en ouderlijke betrokkenheid. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Dit onderzoek is een validatie studie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) voor volwassenen en een onderzoek naar de rol van ouders en de manier waarop ouders kinderen beïnvloeden. Uit de analyse bleek dat de CNAAQ-2-NL een valide en betrouwbare vragenlijst is om impliciete theorieën te meten. De voorspelende waarde van impliciete theorieën op doeloriëntaties kon niet vastgesteld worden. Verder is de samenhang tussen impliciete theorieën en doeloriëntaties van ouders en kinderen onderzocht. Dit leverde geen significante resultaten op, wat aan het kleine aantal ouder- kind koppels kan liggen. Bij ouders en kinderen is de moderatie "inschatting van talent" getoetst. Deze kan invloed hebben op de relatie tussen de impliciete theorieën en de doeloriëntatie. De inschatting van talent bleek een klein direct verband met de doeloriëntaties te hebben. Tussen doeloriëntaties en ouderlijk gedrag kon alleen bij de performance doelen van de moeders en druk een gemiddelde samenhang gevonden worden. Dit is volgens de verwachting dat moeders met hoge performance doelen meer druk op hun kinderen leggen.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed : validatie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) en onderzoek naar de invloed van doeloriëntatie, impliciete theorieën en ouderlijke betrokkenh

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dominique Elmer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

enquêtes
onderzoeksmethoden
onderzoeksvragen
ouders
scripties
sport (algemeen)
theorieën