Visie & Beleidsplein

Seksuele intimidatie in de sport

Elshof, F. (2014). Seksuele intimidatie in de sport. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten dienste om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken? De juridische instrumenten die het verenigingsbestuur ten dienste kunnen staan om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken zijn de volgende:

  1. Het ontzeggen van de toegang door de sportbond op grond van een volmacht op basis van het huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen;
  2. De (tijdelijke) schorsing;
  3. Het opzeggen van het lidmaatschap;
  4. Het afnemen van andere (bijzondere) rechten;
  5. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst;
  6. Het intrekken van een licentie.

Het meest effectieve juridische instrument in de strijd tegen seksuele intimidatie binnen de sport kan, volgens de auteur, gevonden worden in een volmacht bij de sportbonden, op basis van het huisrecht van de afzonderlijke sportverenigingen. Middels deze volmacht kan de bond een pleger van seksuele intimidatie de toegang tot alle sportterreinen, binnen een specifieke tak van sport, ontzeggen.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Download(s)

Seksuele intimidatie in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fleur Elshof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

juridisch advies
scripties
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sport (algemeen)
sportbonden
sportverenigingen
wet- en regelgeving