Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Kalmthout, J. van, & Werff, H. van der (2015). Verenigingsmonitor Heemskerk 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale domein) die verenigingen willen en kunnen vervullen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid en met name het ondersteuningsbeleid te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Heemskerk. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting in opeenvolgende tijdvakken te herhalen kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling. De verkregen resultaten van de nulmeting zijn geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden gepresenteerd in dit rapport.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Harold van der Werff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
gemeenten
maatschappelijke betrokkenheid
monitors
sociaal werk
sportverenigingen