Visie & Beleidsplein

Het effect van een duurzame manipulatie van impliciete theorieën op doelkeuze, volharding en attributie na falen in een sportsetting

Kuijten, K. (2014). Het effect van een duurzame manipulatie van impliciete theorieën op doelkeuze, volharding en attributie na falen in een sportsetting. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Impliciete theorieën zijn onder te verdelen in de entity theorie, het idee dat eigenschappen vaststaan, en de incremental theorie, het idee dat eigenschappen veranderbaar zijn. Dit onderzoek heeft gekeken of impliciete theorieën te manipuleren zijn bij jonge topsporters en of dit een week na manipulatie nog steeds een effect heeft. Verder is gekeken naar doelkeuze, volharding en attributies van falen na een faalervaring. Eveneens is gekeken in hoeverre proefpersonen hun score op de faaltaak probeerden te maskeren. De verwachtingen waren dat proefpersonen uit de entity conditie meer prestatiedoelen stelden, minder volharding lieten zien, hun falen meer aan vaardigheid zouden attribueren en vaker hun faalscore probeerden te maskeren vergeleken met proefpersonen uit de incremental en controle conditie. Proefpersonen uit de incremental conditie werden verwacht meer leerdoelen te stellen, meer volharding te laten zien, hun falen meer te attribueren aan inzet en minder vaak hun faalscore te maskeren vergeleken met de entity en controle conditie. De manipulatie van impliciete theorieën is gedeeltelijk geslaagd. De entity conditie scoorde hoger op deze theorie vergeleken met de controle en incremental conditie, ook een week na de manipulatie. De incremental conditie scoorde hoger op deze theorie dan de entity conditie maar gelijk aan de controle conditie. Zonder manipulatie hebben veel jonge topsporters een incremental theorie over reactietijd. Er zijn verder geen verbanden gevonden tussen impliciete theorieën en reactie op falen.  

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Het effect van een duurzame manipulatie van impliciete theorieën op doelkeuze, volharding en attributie na falen in een sportsetting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Kuijten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sport (algemeen)
sportpsychologie
theorieën
topsporters