Visie & Beleidsplein

De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers

Poorten, D.A. van (2014). De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre hebben de verschillende rechtstelsels die van toepassing zijn op het spelerscontract van voetballers, zoals het arbeidsrecht, het verenigingsrecht en het Europese recht, invloed op de rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten? Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de verschillende rechtstelsels en de beoordeling daarvan door verschillende rechtsprekende instanties. Ten eerste zal de juridische kwalificatie en het juridische kader van het spelerscontract worden beoordeeld, evenals de tussentijdse beëindiging van het spelerscontract en het transfersysteem. Ten tweede zullen de bijzondere bedingen zoals de ontbindende voorwaarde, het eenzijdig optiebeding en het concurrentiebeding vanuit verschillende rechtstelsels worden beoordeeld. Tenslotte zal er in de conclusie een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag.  

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

D.A. van Poorten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsovereenkomsten
arbeidsrecht
contracten
scripties
topsporters
verenigingsrecht
voetbal
wet- en regelgeving