Visie & Beleidsplein

Sport4all

normaal waar het kan en speciaal als dit moet

tussenrapportage oktober 2014

Hermens, N., Los, V., & Jansma, A. (2014). Sport4all: normaal waar het kan en speciaal als dit moet, tussenrapportage oktober 2014. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mensen met psychische klachten of een licht verstandelijke beperking willen graag sporten en bewegen. Zij ervaren echter regelmatig drempels om deel te nemen aan normale sportactiviteiten. Vaak zijn ze aangewezen op aangepaste sporten. Een deel voelt zich daar echter te fit voor. Om het welzijn en de zelfredzaamheid van deze groep mensen te vergroten, startte MEE IJsseloevers het project Sport4All. Via dit project stimuleren zij mensen met een beperking zoveel mogelijk deel te nemen aan het reguliere sport- en beweegaanbod. Het Verwey-Jonker Instituut doet tussen juni 2014 en juni 2015 onderzoek naar Sport4All. In deze tussenrapportage vindt u alvast een beschrijving van wat gemeenten, zorgprofessionals en sportverenigingen kunnen doen om deze actieve mensen met een beperking toch deel te laten nemen aan het reguliere sport- en beweegaanbod.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sport4all : normaal waar het kan en speciaal als dit moet : tussenrapportage oktober 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Hermens
Vita Los
Anna Jansma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een beperking
mensen met een verstandelijke beperking
organisatorische integratie
sportbeoefening
sporten met een beperking