Visie & Beleidsplein

Slimme sportparken

kennis delen over duurzame oplossingen

Italianer, J. (2013, oktober). Slimme sportparken: kennis delen over duurzame oplossingen. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 42-43)

Veel sportverenigingen en -parken staan voor de keuze om te investeren in duurzaamheid en slimme oplossingen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, want waar begin je? Hockey Club AthenA, gelegen op een sportpark in Amsterdam Oost, ging deze uitdaging aan met de bouw van een nieuw clubhuis. Gedurende het traject is veel kennis opgedaan over duurzaam bouwen. De behoefte om deze kennis en ervaring breder te delen heeft geleid tot het initiatief Slimme Sportparken van Amsterdam Smart City. Een blauwdruk waarin de ervaringen zijn omgezet in een praktische Do It Yourself-aanpak, waarmee iedere sportvereniging zelf aan de slag kan.

Slimme Sportparken brengen verschillende voordelen met zich mee: kostenbesparing, verhoging van de verdiencapaciteit én verhoging van de aantrekkelijkheid van het sportpark. Sportverenigingen (of -stichtingen), sportparkmanagers en gemeenten profiteren hiervan.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Slimme sportparken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Justine Italianer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
samenwerking
sportaccommodaties
sportverenigingen