Visie & Beleidsplein

Zaalvoetbal in ontwikkeling

een onderzoek naar de zelfstandige positie zaalvoetbal binnen district West I

Knijff, M.J. (2014). Zaalvoetbal in ontwikkeling: een onderzoek naar de zelfstandige positie zaalvoetbal binnen district West I. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek staat de verzelfstandiging van het zaalvoetbal binnen de KNVB centraal. Sinds het seizoen 2011/'12 is het zaalvoetbal een aparte afdeling binnen de sectie amateurvoetbal. In dit onderzoek is gekeken welke betekenissen betrokkenen in West I aan de geïmplementeerde verzelfstandiging en het beleid hebben gegeven. Vanuit een consensus/dissensus-benadering is de literatuurstudie in beeld gebracht. Deze dient als opmaat voor de te houden interviews, observaties en gesprekken met de respondenten. Als onderzoeksmethode zijn semi-gestructureerde interviews gedaan bij betrokken verenigingen en medewerkers in district West I. Tevens zijn eerder gehouden interviews met de bestuurs- en hoofdcommissie meegenomen en opnieuw geanalyseerd. Verder zijn documenten geanalyseerd en observaties meegenomen. Allereerst komt uit het onderzoek naar voren dat op districtsniveau in beginsel de zelfstandige unit zaalvoetbal positief wordt gezien door betrokkenen. Vroeger was het zaalvoetbal ondergeschikt aan veldvoetbal, maar nu zijn er uren vrij gekomen voor het zaalvoetbal. Dit is een positieve ontwikkeling. Op districtsniveau is geen samenwerking tussen veld- en zaalvoetbal, iets wat in de toekomst wel van de grond moet komen voor onder andere ledengroei. De verzelfstandiging heeft hier gezorgd voor een subcultuur zaalvoetbal.  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Zaalvoetbal in ontwikkeling : een onderzoek naar de zelfstandige positie zaalvoetbal binnen district West I

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M.J. Knijff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

futsal
organisatieontwikkeling
scripties
sportbonden
sportorganisaties
voetbal