Visie & Beleidsplein

Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?

Janssen, K.H.T. (2014). Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke betekenissen geven leden van de bij Fontys Sporthogeschool betrokken organisaties aan interorganisatorische samenwerking in de multifunctionele sportaccommodatie en welke invloed heeft de fysieke omgeving op deze betekenisgeving? De resultaten van het onderzoek tonen dat de mate van ontmoeting in Fontys Sporthogeschool beperkt is. De fysieke omgeving van een multifunctionele accommodatie biedt mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar door een gescheiden gebruik in tijd en ruimte vindt ontmoeting beperkt plaats. Geplande ontmoetingen zijn hierdoor noodzakelijk voor het samenkomen van verschillende organisaties. Ondanks de wil, morele plicht en meerwaarde van samenwerking is van samenwerking eveneens weinig sprake. Met het uitblijven van meerwaarde in termen van interorganisatorische samenwerking kan er zelfs gesproken worden over minderwaarde in het organiseren in een multifunctionele accommodatie. Door wederzijdse afhankelijkheden en processen van macht en onderhandeling worden organisaties in Fontys Sporthogeschool beperkt in het eigen organiseren en in het samenwerken. De organisaties zijn in het organiseren veelal afhankelijk van Fontys Hogescholen, welke over een dominante positie beschikt als grootgebruiker van de multifunctionele accommodatie. Er is sprake van ongelijkheid in macht en onderhandeling. Daarnaast blijkt het uiten van de organisatie-identiteit zowel belangrijk als moeizaam te zijn in een multifunctionele accommodatie. Mogelijkheden voor het tonen van organisatie-uitingen zijn beperkt en ook in de naam van de accommodatie, Fontys Sporthogeschool, herkennen veel organisaties zich niet. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenny Janssen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
hoger beroepsonderwijs
multifunctionele accommodaties
samenwerking
scripties
sportaccommodaties