Visie & Beleidsplein

Prijselasticiteit in de sport

een empirische studie naar de relatie tussen de contributie en het ledenaantal bij sportverenigingen

Driessen, L., & Siemons, K. (2012). Prijselasticiteit in de sport: een empirische studie naar de relatie tussen de contributie en het ledenaantal bij sportverenigingen. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Dit onderzoek biedt inzicht in de prijselasticiteit van de contributie bij sportverenigingen door de invloed van het contributieniveau op het ledenaantal te analyseren bij de leden van de tien grootste sportbonden van Nederland. Volwassen leden werden onder andere gevraagd naar de betalingsbereidheid (willingness to pay) met betrekking tot de contributie. De resultaten geven weer dat de leden bereid zijn om gemiddeld 26% meer aan contributie te willen betalen dan dat zij nu al doen, de gemiddelde contributie staat op €227,75. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat de leden die de hippische sport beoefenen de laagste willingness to pay hebben (10% bovenop het huidig contributieniveau), hier tegenover staan de leden van de bridge bond die de hoogste willingness to pay hebben (41% boven op het huidig contributieniveau). De bridge leden betalen het minst aan contributiebijdrage (gemiddeld €85,90), de golfers betalen het meest met een gemiddelde contributie van €642,03.

Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,

Download(s)

Prijselasticiteit in de sport : een empirische studie naar de relatie tussen de contributie en het ledenaantal bij sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Luc Driessen
Kevin Siemons

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
scripties
sportverenigingen