Visie & Beleidsplein

Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS

Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2015). Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS.

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft Schippers aan zich zorgen te maken over het feit dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat (vooral) mensen met een lichamelijke beperking minder vaak sporten en bewegen dan mensen zonder beperking. Zij vindt dan ook dat het sportaanbod voor mensen met een beperking dichtbij huis beschikbaar moet zijn en dat overheid, scholen, sportclubs en zorginstellingen de handen ineen moeten slaan om te zorgen dat mensen met een handicap gemakkelijker in hun eigen buurt kunnen sporten. Ook wil de minister dat gehandicapten eenvoudiger – met één druk op de knop – moeten kunnen achterhalen waar en bij welke vereniging ze terechtkunnen.

Uniek Sporten
Nu is het al een jarenlang levende wens binnen de organisaties (die de gehandicaptensport een warm hart toedragen) dat sporters met een beperking in de reguliere sport een plekje vinden, maar de minister belooft nieuwe concrete acties om extra te stimuleren dat gehandicapten in hun eigen buurt terecht kunnen voor een passend aanbod. Dat zou onder andere moeten gaan gebeuren middels het nieuwe digitale platform Uniek Sporten, ontwikkeld voor en door het gelijknamige sportloket in de regio Nijmegen/Arnhem. Een loket dat zijn waarde inmiddels bewezen heeft en nu met zijn website en app door Schippers naar voren wordt geschoven als hét model voor de rest van Nederland. Dit voorbeeld maakt deel uit van de eerste en de vierde pijler van het programma Grenzeloos Actief: het versterken van sport- en beweegaanbieders en vergroten van het aantal regionale samenwerkingsverbanden. Daar moeten er 43 van komen, in een landelijk dekkende structuur (gebaseerd op de Wmo-regio’s). Vraag en aanbod worden daar gematched en de regio’s moeten tot stand komen door de goede elementen van de al bestaande structuren te gebruiken en uit te bouwen.

Feiten en cijfers
De tweede pijler in het nieuwe beleid heeft betrekking op feiten en cijfers. Er is meer kennis nodig over de doelgroep en al beschikbare regionale en landelijke informatie moet beter gedeeld worden. Het RIVM heeft nu op basis van de GGD-monitor voor het eerst op grootschalig niveau cijfers geanalyseerd over mensen met een beperking en een chronische aandoening. Vooral over die eerste groep blijkt nog weinig bekend te zijn en de minister vraagt dan ook expliciet aandacht voor het vergaren van kennis over die doelgroep.

Buurtsportcoaches
Pijler drie van het beleid gaat over het geven van meer aandacht aan mensen met een beperking binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Ook hierin komt de kracht van de regionale aanpak sterk naar voren. Het al dan niet gezamenlijk door gemeenten inzetten van buurtsportcoaches ten behoeve van de gehandicaptensport wordt genoemd als belangrijk middel. Zij worden bijgeschoold en moeten er voor zorgen dat de sociale wijkteams de kennis in huis hebben om mensen naar de juiste plek te verwijzen. In de Sportimpuls komt meer aandacht voor projecten gericht op mensen met een beperking, verenigingen worden daarbij ondersteund en Iedereen kan sporten wordt toegevoegd aan de erkende interventies die Sportimpuls aanvragers moeten gebruiken.

Sporten en bewegen is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, moet dat kunnen doen - Edith Schippers (VWS)

Ruim 6,5 miljoen euro
Het nieuwe gehandicaptensportbeleid is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met en inbreng van vele partijen zoals het RIVM, Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut, NISB, VSG, MEE Nederland, Sportkracht12 en NOC*NSF. Schippers geeft echter aan dat ze streeft naar nog meer verbinding met organisaties die het programma kunnen versterken, zoals het Fonds Gehandicaptensport met haar één procent FairShare partners en de Cruyff Foundation. De ruim 6,5 miljoen euro die ze tot en met 2018 beschikbaar heeft, bestemt ze voor de app, voor voortzetting van de huidige vervoersregeling gehandicaptensport en voor onderzoek. Ze geeft daarmee invulling aan het regeerakkoord: "Sporten en bewegen is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, moet dat kunnen doen. Of het nou basketbal is, wandelen, of zwemmen. Ook als je een beperking hebt. En dan niet op een speciale locatie, maar gewoon in de buurt.   

Zie ook: Kamerbrief over gehandicaptensportbeleid

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leon Janssen Lok
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gehandicaptensporten
overheidsbeleid
samenwerkingsverbanden
sportaanbod