Visie & Beleidsplein

Extra aandacht voor sport in Limburg tot en met 2019

Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2015). Extra aandacht voor sport in Limburg tot en met 2019.

Limburg investeerde afgelopen jaren al flink in sport en bewegen en gaat daar de komende vier jaar mee door. De provincie ziet sport als een middel om de sociale cohesie te bevorderen, Limburgers gezonder te maken, het vestigings- en leefklimaat te verbeteren en Limburg onderscheidend te maken. Nieuw is dat sport ingezet gaat worden om de samenwerking met buurregio’s in Duitsland en België te intensiveren.

Zoals al aangekondigd in de toekomstvisie voor de Limburgse sport van Koopmans, die begin dit jaar door de Provinciale Staten werd aangenomen, zal Limburg de komende jaren scherper kiezen voor een aantal kernsporten. Wielrennen en paardensport krijgen de meeste aandacht. "Op het gebied van cultuur en sport worden scherpe keuzes gemaakt en accenten gelegd op zaken die onderscheidend en innovatief zijn, om daarmee Limburgse buitenkansen op een hoger niveau te brengen”, staat in het coalitieakkoord.

We zetten in op speerpunt- en kernsporten voor Limburg en op het belang om zoveel mogelijk mensen aan sport te laten doen. Vanuit een gezondheidsperspectief, maar ook een sociaal oogpunt is sporten en bewegen belangrijk.

Daarnaast zet Limburg in op talentontwikkeling en breedtesport. Limburg wil "een hoger niveau als het gaat om talentontwikkeling op maat (...) We zetten in op speerpunt- en kernsporten voor Limburg en op het belang om zoveel mogelijk mensen aan sport te laten doen. Vanuit een gezondheidsperspectief, maar ook een sociaal oogpunt is sporten en bewegen belangrijk.”

Het Jeugdsportfonds krijgt een extra financiële impuls van de provincie. Ook gehandicaptensport blijft een speerpunt. "Diverse goede initiatieven, ook op gemeentelijk niveau, worden ondersteund. Sportlandgoed De Haamen in Beek – als onderdeel van de Sportzone Limburg – in Beek vervult daarbij een bijzondere rol met een excellent voorzieningenaanbod voor de gehandicaptensport.”

Verder wil de provincie dat Sportzone Limburg (zie foto header), een sportcampus in Sittard-Geleen met onder andere een topsporthal, breedtesportvoorzieningen, huisvesting voor sporters, scholen en MKB-bedrijven die in de sport werkzaam zijn voor heel Limburg, profijt gaat opleveren de komende jaren. De provincie investeerde de afgelopen jaren anderhalf miljoen euro in de campus. De doorontwikkeling van Sportzone Limburg ligt primair bij de betrokken gemeenten.

Ook wil Limburg grote sportevenementen blijven organiseren. Die "bieden een podium voor diverse crossovers en zijn tevens van betekenis voor het vestigingsklimaat en de regionale economie. Dit benaderen wij vanuit een euregionaal perspectief van complementariteit en gezamenlijke afstemming. Daarmee is de impact van dit soort evenementen volgens het Mulier Instituut veel breder dan het sportevenement zelf en zo dragen deze evenementen stevig bij aan het regionale mkb.”

Afstemming van culturele, sportieve en maatschappelijke instellingen en het benutten van elkaars (complementaire) dienstenaanbod nog te beperkt.

Naast samenwerking met de Duitse en Belgische gebieden in de euregio, wil Limburg inzetten op de samenwerking tussen verschillende sectoren. "Afstemming van culturele, sportieve en maatschappelijke instellingen en het benutten van elkaars (complementaire) dienstenaanbod nog te beperkt.” Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Huis voor de Sport Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg.

Al met al mag de sport in Limburg tevreden zijn met de plaats die sport inneemt in het nieuwe coalitieakkoord. "Kansrijk coalitieakkoord”, twitterde Huis voor de Sport dan ook. "Meer budget sport cultuur en burgerparticipatie. Kans voor versterking verenigingsleven!”

Het coalitieakkoord is hier te downloaden.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa de Wekker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
coalitieakkoord