Visie & Beleidsplein

Stimulerende factoren voor het gebruik van fietssnelwegen op weg naar het werk

Lieftink, R. (2014). Stimulerende factoren voor het gebruik van fietssnelwegen op weg naar het werk. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Deze scriptie richt zich op de vervoerskeuze van mensen in combinatie met de aanleg van fietssnelwegen. Als case is gekozen voor het woon-werkverkeer tussen Hattem en Zwolle. Op die locatie is in de zomer van 2012 een nieuwe fietssnelweg gerealiseerd, waardoor er een snellere fietsverbinding is tussen Hattem en Zwolle. Door middel van ruim honderd enquêtes zijn residenten uit Hattem - die in Zwolle werken - gevraagd naar hun voorkeuren met betrekking tot de fiets, auto, elektrische fiets en hun vervoersgedrag in het algemeen. De voorkeuren en het vervoersgedrag van de respondenten zijn met de hulp van de nutstheorie, het model van planmatig gedrag en het macro-micro-model geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat ruim de helft van de respondenten voor het woon-werkverkeer het meest gebruikmaakt van de fiets, terwijl circa een derde van de respondenten het meest van de auto gebruikmaakt. De resterende groep koos voor de elektrische fiets, bus of een overig vervoermiddel. De aanleg van de fietssnelweg heeft niet direct geleid tot een verandering van het meest gebruikte vervoermiddel. Als secundair vervoermiddel werd er wel meer voor de fiets gekozen. Bij de groep mensen die aangaf dat zij dankzij de aanleg van de fietssnelweg wel vaker gebruikmaken van de fiets, kwam onder andere naar voren dat zij het gebruik van de fiets relatief snel, comfortabel en veilig vinden ten opzichte van de groep mensen die niet vaker is gaan fietsen. Om in de toekomst meer gebruik van de fiets en een eventuele fietssnelweg te bewerkstelligen, is het verstandig om kennis en ervaringen bij het gebruik van de fiets te delen.   

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen,

Download(s)

Stimulerende factoren voor het gebruik van fietssnelwegen op weg naar het werk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robin Lieftink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
fietsen
infrastructuur
scripties