Visie & Beleidsplein

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen

Sportzorg.nl (2015). Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen.

Het succesvolle project ‘Regionalisatie’ is een uitvloeisel van de nota, Zorg voor sport en bewegen, Naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals van het toenmalige Landelijk Platform Sportgezondheidszorg. Deze nota kwam tot stand in opdracht van het ministerie van VWS. Eén van de aanbevelingen had betrekking op het opzetten van een regionale aanpak van de sportgezondheidszorg. De uitwerking van deze aanbeveling is door de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde) opgepakt in samenwerking met de andere belanghebbende organisaties, namelijk het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) en de NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg) om gezamenlijk de kaders voor regionale samenwerking af te spreken.

Regionalisatie is bedoeld om te komen tot een regionale sportzorgketen bestaande uit sportartsen, huisartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Richtlijnen (of ‘best practices’) vormen de basis voor samenwerking in de keten.

De schakels in de keten:

  • hebben kennis van elkaars rollen en mogelijkheden;
  • weten elkaar te vinden;
  • weten van elkaar welke vraagstukken er leven en hoe ze daarin acteren.

Sporter centraal
Door samenwerking in de keten krijgt de sporter of mensen die willen gaan sporten de juiste zorg op het juiste moment van de juiste zorgverlener. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede en het waarborgt dat kosteneffectief kan worden gewerkt.

Meer informatie
In diverse regio’s zijn regionalisatietrajecten gestart. Op www.sportzorg.nl/sportzorg-professionals is alle informatie te vinden. Neem voor vragen contact op met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (030-2252290).

Lees ook:

Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportzorg.nl

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ketenaanpak
samenwerkingsverbanden
sportgezondheidszorg