Visie & Beleidsplein

De slag van Neurenberg, arrogantie, en aanstellers

de rol die Portugees voetbal, in de Nederlandse sportmedia, speelt in het zich thuis voelen van de Portugees-Nederlandse migrant

Roque dos Santos, R. (2014). De slag van Neurenberg, arrogantie, en aanstellers: de rol die Portugees voetbal, in de Nederlandse sportmedia, speelt in het zich thuis voelen van de Portugees-Nederlandse migrant. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit het waarnemen van een, in sommige gevallen, negatieve houding van Portugees-Nederlandse migranten richting de Nederlandse samenleving. Dit werd vooral duidelijk in discussies over nationaal voetbal, waarbij onder deze groep migranten het idee leek te bestaan dat de Nederlandse sportmedia, als gevolg van wedstrijden tussen Nederland en Portugal, in negatieve stereotypen vervielen over Portugees voetbal. Hierbij kwam de vraag op of de receptie van Portugees voetbal in de Nederlandse media invloed heeft op hoe deze Portugees-Nederlandse migranten zich in Nederland thuis voelen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden tien Portugees-Nederlandse participanten geïnterviewd. Deze interviews dienden er onder andere voor om er achter te komen of en waarom de participanten zich wel of niet thuis voelen in Nederland. Ook was het van belang te achterhalen hoe de participanten Portugees voetbal in de Nederlandse media ontvangen en of dit volgens henzelf invloed heeft op hoe zij zich thuis voelen in Nederland.

Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam,

Download(s)

De slag van Neurenberg, arrogantie, en aanstellers : de rol die Portugees voetbal, in de Nederlandse sportmedia, speelt in het zich thuis voelen van de Portugees-Nederlandse migrant

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ricardo Roque dos Santos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Portugal
leefomgeving
media
minderheidsgroepen
scripties
voetbal