Visie & Beleidsplein

Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging

Gillieron, R. (2014). Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De vraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven de beleidsambtenaren van de gemeenten, regio-adviseurs en sportbestuurders aan de sportvereniging in anticipeergebieden? Om de hoofdvraag te beantwoorden heeft de onderzoeker gekozen voor kwalitatief onderzoek. Er kan geconcludeerd worden dat beleidsambtenaren sport, regio-adviseurs en bestuurders van sportverenigingen corresponderende en contrasterende frames gebruiken om betekenis te geven aan de demografische transitie. Door deze verscheidenheid aan betekenisgeving kan geconcludeerd worden dat de problematiek van de demografische transitie per anticipeergebied verschillend is. Zowel vanuit de respondenten alsmede vanuit de literatuur blijkt dat de problematiek van de demografische transitie contextafhankelijk is. Dit bemoeilijkt daardoor een alomvattende aanpak van de demografische transitie in anticipeergebieden. Voor NOC*NSF kan dit betekenen dat als zij met sportverenigingen in anticipeergebieden samenwerken, rekening zullen moeten houden met de verschillende belangen die er in de desbetreffende gemeente spelen. Door de lokale context in kaart te brengen kan NOC*NSF de sociale functie van de sportvereniging bij de gemeente nog beter duiden. Dit kan de gemeente uiteindelijk laten inzien welke waarde de sportvereniging in de toekomst kan hebben voor de gemeente en haar inwoners. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Riccardo Gillieron

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

demografie
krimpgebieden
maatschappelijke ontwikkeling
scripties
sportverenigingen