Visie & Beleidsplein

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden

een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies

Beenackers, M.A., Nusselder, W.J., Oude Groeniger, J., Lenthe, F.J. van, & Erasmus Universiteit (2015). Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies. Rotterdam: Erasmus MC.

Deze review van reviews komt tot de volgende conclusies en aanbevelingen voor interventies. Allereerst lijkt naar voren te komen dat een ‘enkelvoudige’ interventie niet echt effectief kan zijn voor dit doel. Een goede interventie omvat meerdere componenten. Een mogelijke uitzondering daarop vormen prijsmaatregelen, waar lagere inkomensgroepen vatbaarder voor zijn. 

Voor de preventie op jonge leeftijd lijkt het verstandig kinderen met een verhoogd risico te identificeren en te volgen in de tijd. Programma’s waarbij jonge gezinnen thuis worden begeleid lijken effect te kunnen hebben, waarbij de mensen die deze gezinnen bezoeken zoveel mogelijk aansluiting moeten hebben met de doelgroep, en niet per se een professionele medische achtergrond hoeven te hebben. Interventies bij jonge ouders moeten vooral ook gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zowel in de opvoeding als ten aanzien van het maken van gezond eten.

Interventies op scholen bestaan bij voorkeur uit meerdere maatregelen, waaronder aanpassingen in de omgeving van de school. Lagere sociaaleconomische groepen zijn vatbaar voor financieel aantrekkelijke maatregelen, en de gratis verstrekking van fruit is een maatregel die onderdeel kan zijn van een effectieve schoolaanpak. Wanneer deze interventies worden uitgezet in armere buurten, verdient het wel aandacht te bestuderen of de interventie ook echt effectief is onder de kinderen uit de lagere inkomensgroepen.

Veel van de bestudeerde wijkgerichte aanpakken maakten onvoldoende gebruik van de mogelijkheden een integrale wijkaanpak uit te voeren; zij richtten zich veelal op meer op het individu gerichte technieken van voorlichting. Het lijkt van groot belang een infrastructuur in deze buurten en wijken te realiseren die het mogelijk maakt op een intensieve wijze en via verschillende kanalen preventieve maatregelen te implementeren. Naast veranderingen in de omgeving kan ook worden gedacht aan groepsactiviteiten. De effectiviteit van dergelijke programma’s moet op de langere termijn worden bestudeerd.

Uitgever(s): Erasmus MC,

Download(s)

Welke overgewichtinterventies lijken effectief bij terugdringen gezondheidsachterstanden?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mariëlle Beenackers
Wilma Nusselder
J. Oude Groeniger
Frank van Lenthe
Erasmus Universiteit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
lichaamsbeweging
overgewicht