Visie & Beleidsplein

Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties

de effectieve betrokkenheid van sportaanbieders bij realiseren, beheren en exploiteren

Tien organisatieadvies, & Olco advies & management (2015). Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties: de effectieve betrokkenheid van sportaanbieders bij realiseren, beheren en exploiteren. Oosterbeek: Tien organisatieadvies.

Tien organisatieadvies en Olco advies & management voerden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uit naar de vraag hoe lokale sport- en beweegaanbieders effectief kunnen aanhaken bij het proces van realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA). Het onderzoek richt zich op de verschillende fases van het realisatieproces en op de verschillende posities en rollen van belanghebbenden. Ook werd de rol van de gemeente en de BSO onder de loep genomen. Er werden 10 cases onderzocht middels documentenanalyse en er zijn 35 interviews gehouden. Uit het onderzoek komen 10 succesfactoren en 5 potentiële risico’s naar voren bij de totstandkoming en het in gebruik nemen van mfa’s. Daarbij kent het speelveld vier fases van realisatie: onderzoek, plan, realisatie en gebruik. Posities van belanghebbenden zijn initiatiefnemer, hoofdgebruiker of kleine huurder. Essentieel is dat er al in de onderzoeksfase wordt bepaald door wie en hoe de posities in het proces worden ingevuld en op welke manier de betrokkenen die positie en de bijbehorende rol het meest effectief kunnen vervullen. De gemeente dient in haar ondersteuning aan te sluiten bij die positie en de hierbij passende rol.  

Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management,

Download(s)

Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties : de effectieve betrokkenheid van sportaanbieders bij realiseren, beheren en exploiteren (website rijksoverheid)

Download PDF

Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties : de effectieve betrokkenheid van sportaanbieders bij realiseren, beheren en exploiteren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tien organisatieadvies
Olco advies & management

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

multifunctionele accommodaties
sportaanbod
sportaccommodaties