Visie & Beleidsplein

Message framing: invloed op 'oog'beweging?

een onderzoek naar de rol van message framing in boodschappen ter promotie van fysieke activiteit en de invloed die het type frame op de mate van aandacht voor de boodschap hierin heeft

Stigter, S. (2014). Message framing: invloed op 'oog'beweging?: een onderzoek naar de rol van message framing in boodschappen ter promotie van fysieke activiteit en de invloed die het type frame op de mate van aandacht voor de boodschap hierin heeft. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Voldoende lichaamsbeweging bevordert de kwaliteit van het leven en heeft een positieve uitwerking op zowel fysiek als geestelijk niveau. Daarentegen beweegt 42 procent van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder onvoldoende (RIVM, 2013). Gezondheidsboodschappen dienen mensen te stimuleren om hun gezondheid te bevorderen. Onduidelijk is of mensen de boodschap ten aanzien van voldoende lichaamsbeweging daadwerkelijk zien. Deze studie richt zich daarom op welk type frame tot meer aandacht voor de boodschap leidt en welk type frame leidt tot meer behavioral resolve en/of intentie om meer te bewegen. Dit werd getoetst door middel van een 2 (gain framed versus loss-framed boodschap) x 2 (voormeting versus nameting) mixed factorial design. De data-analyse werd uitgevoerd over een sample van 104 participanten. Resultaten van de variantieanalyses (ANOVA’s) tonen aan dat er geen hoofdeffecten zijn aangetoond van message framing op zowel de behavioural resolve als de intentie om meer te bewegen, en de mate van aandacht voor de boodschap. Daarentegen is wel een significant hoofdeffect gevonden van verschil van tijd op de intentie om voldoende te gaan bewegen. Participanten hadden bij de nulmeting een hogere intentie om voldoende te gaan bewegen dan bij de follow-up meting. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Message framing: invloed op 'oog'beweging? : een onderzoek naar de rol van message framing in boodschappen ter promotie van fysieke activiteit en de invloed die het type frame op de mate van aandacht voor de boodschap hierin heeft

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sophie Stigter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
communicatie
lichaamsbeweging
scripties