Visie & Beleidsplein

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied

Nieuwenhuizen, W., Gies, T.J.A., Goossen, C.M., Och, R.A.F. van, & Rooij, L.L. de (2015). Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied: trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied. Wageningen: Alterra Wageningen UR.

Verkenning naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied en de opgaven en vragen waar landelijke gebieden voor staan. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Tot slot is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten 

Uitgever(s): Alterra Wageningen UR,

Download(s)

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

W. Nieuwenhuizen
T.J.A. Gies
C.M. Goossen
R.A.F. van Och
L.L. de Rooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
groene ruimte
leefbaarheid