Visie & Beleidsplein

Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport)

Hover, P., & Dool, R. van den (2015). Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

NS heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van hardlopen en wandelen in Nederland. De resultaten kunnen door NS worden aangewend voor beleidsontwikkeling en promotionele doeleinden. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: (1). Schetsen van de ontwikkeling van de deelname aan hardlopen en wandelen onder de Nederlandse bevolking (12-79 jaar) in de periode 2001-2013 (deelnamepercentages); (2). Schetsen van het socio-demografisch profiel van deelnemers aan hardlopen en wandelen (Nederlandse bevolking 12-79 jaar) in 2001, 2007 en 2013. Er zijn analyses uitgevoerd op data van de GezondheidsenquĂȘte. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
hardlopen
participatie
sportbeoefening
wandelen