Visie & Beleidsplein

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren

Rooijen, M. van, & Smits, F. (2015). De bijdrage van Harten voor Sport (2014): maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren. Utrecht: Harten voor Sport.

De gemeente Utrecht heeft de Stichting Harten voor Sport (HvS) voor de periode 2013-2017 de opdracht verleend om als stedelijke organisatie uitvoering te geven aan Sport en Bewegen in de Buurt. Harten voor Sport heeft de taak om de sport- en beweegdeelname in de stad te vergroten door sport- en beweegprogramma’s voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen te faciliteren en te organiseren. Hiervoor stuurt de stichting Utrechtse beweegmakelaars, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen aan die werkzaam zijn in de wijken en samenwerken met onder andere buurtbewoners, sportverenigingen, gezondheidscentra en scholen. De gemeente Utrecht heeft de stichting Harten voor Sport tevens gevraagd om de maatschappelijke opbrengsten van haar activiteiten jaarlijks te meten en verantwoording af te leggen voor de geleverde prestaties. Hiermee wil de gemeente stimuleren om – indien nodig – de aanpak bij te stellen en vanuit een lerende houding de afspraken tussen beide partijen jaarlijks te kunnen aanscherpen en verbeteren. Harten voor Sport heeft daarom samen met het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van de Hogeschool Utrecht een onderzoekstraject uitgevoerd naar de maatschappelijke opbrengsten en het toewijzen van deze effecten aan de programma’s van Harten voor Sport (het zgn. attributievraagstuk). De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Wat hebben de programma’s van Harten voor Sport bijgedragen aan de huidige ontwikkelingen van het sport- en beweeggedrag van Utrechters? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Harten voor Sport, Hogeschool Utrecht,

Download(s)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) : maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin van Rooijen
Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
maatschappelijke effecten
sport en bewegen in de buurt
sportbeoefening
sportstimulering