Visie & Beleidsplein

Sportimpuls 2014

managementrapportage

Nader, M. (2015). Sportimpuls 2014: managementrapportage. Den Haag: ZonMw.

De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Het doel van de Sportimpuls is mensen die niet bewegen of hiermee dreigen te stoppen te stimuleren structureel in beweging te komen. Na de subsidierondes van 2012 en 2013 is de Sportimpuls in 2014 voor de derde keer opengesteld. In 2014 was ruim 9 miljoen euro beschikbaar. In dit document zijn de resultaten van de subsidieronde 2014 van de Sportimpuls beschreven. Het tweede hoofdstuk van het rapport biedt inzicht in het aantal ingediende subsidieaanvragen, het aangevraagd budget en het aantal honoreringen. Tevens geeft het inzicht in de verdeling van de subsidieaanvragen over de verschillende aandachtsgebieden van de Sportimpuls. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met de subsidierondes van de Sportimpuls 2012 en 2013. De resultaten van deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op zelfrapportages van de projectaanvragers of op basis van aanvullende analyses van het ZonMw bureau. Dit wordt bij de bron vermeld. In het derde hoofdstuk worden het beoordelingsproces, de resultaten en de meest voorkomende afwijzingsgronden besproken. Dit overzicht is een momentopname. Projecten kunnen gedurende de looptijd stoppen of op relevante aspecten worden bijgesteld.

Uitgever(s): ZonMw,

Download(s)

Sportimpuls 2014 : managementrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maroun Nader

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportstimulering